zakat wajib penghasilan, zakat wajib pns, zakat wajib atau tidak, zakat wajib dalam islam, zakat wajib bagi pns, zakat wajib berapa persen, zakat wajib dikeluarkan, zakat wajib dari gaji, zakat wajib diberikan kepada, zakat wajib emas dan perak, zakat wajib, wajib zakat atas emas apabila telah mencapai, zakat pendapatan wajib atau tidak, zakat profesi wajib atau tidak, zakat mal wajib atau sunnah, zakat penghasilan wajib atau tidak, zakat mal wajib atau tidak, zakat fitrah wajib atau sunat, zakat fitrah wajib atau tidak, zakat fitrah wajib akad, zakat wajib bagi orang kaya, zakat wajib bagi, zakat wajib bayar, wajib zakat berapa, zakat wajib di bulan ramadhan, zakat yang wajib bagi umat islam, zakat wajib tiap bulan, zakat fitrah wajib bagi siapa, contoh zakat wajib, zakat wajib dan sunnah, wajib zakat dagang, zakat yang wajib dibayar, zakat yg wajib dikeluarkan, zakat yang wajib dibayarkan, zakat diwajibkan pada tahun, zakat diwajibkan bagi mereka yang, zakat wajib emas, syarat wajib zakat emas, dalil wajib zakat emas dan perak, batas wajib zakat emas, apakah zakat emas wajib dikeluarkan setiap tahun, dalil wajib zakat emas, sebutkan syarat wajib zakat emas dan perak, wajib zakat fitrah, zakat fitrah wajib bagi, zakat fitrah wajib dilaksanakan pada, zakat fitrah wajib dikeluarkan pada malam, zakat fitrah wajib untuk siapa, zakat fitrah wajib kepada, wajib zakat gaji, syarat wajib zakat gaji, zakat wajib on gold, wajib zakat harta, zakat hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah, syarat wajib zakat harta, syarat wajib zakat harta benda, syarat wajib zakat hewan ternak, syarat wajib zakat hasil pertanian, zakat fitrah hukumnya wajib, syarat wajib zakat harta perniagaan, yang wajib zakat harta, kadar wajib zakat harta, zakat wajib islam, zakat itu wajib, zakat is wajib on, zakat wajib umat islam, apakah zakat itu wajib, kenapa zakat itu wajib, mengapa zakat itu wajib, wajib zakat menurut islam, wajib zakat jika, zakat mal wajib dibayarkan jika telah mencapai, jenis zakat wajib, zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat, wajib zakat kambing, zakat ternak kambing wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab, syarat wajib zakat kambing, zakat yang wajib dikeluarkan, kenapa zakat wajib, wajibkah zakat penghasilan, zakat wajib muslim, wajib zakat mal, zakat mal wajib dikeluarkan setiap, wajib zakat mall, emas wajib zakat, zakat tidak wajib bagi non muslim, zakat wajib on whom, zakat pendapatan wajib, wajib zakat padi, wajib zakat profesi, zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika telah, zakat pendapatan wajib bayar, syarat wajib zakat rikaz, zakat simpanan wajib, zakat wajib untuk siapa, zakat fitrah syarat wajib, wajib zakat ternak sapi, dasar wajib zakat surat at taubah ayat, zakat fitrah siapa wajib bayar, zakat yang wajib dikeluarkan saat ramadhan, zakat tidak wajib bagi non muslim dan argumentasinya, zakat mal wajib tidak, zakat pendapatan tidak wajib, syarat wajib zakat tanaman, syarat wajib zakat ternak, zakat hewan ternak wajib dibayarkan, perintah wajib zakat terdapat dalam qur'an surat, wajib zakat uang, wajib zakat umur berapa, zakat fitrah wajib untuk, syarat wajib zakat uang kertas, zakat yang wajib dikeluarkan untuk mensucikan diri adalah, zakat wajib in urdu, syarat wajib zakat wang simpanan, zakat yang wajib, zakat yg wajib, zakat yang wajib dizakati, zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan, zakat wajib dan zakat sunnah, zakat wajib 2 5, 3 syarat wajib zakat fitrah, 3 syarat wajib zakat yang harus dipenuhi muzakki, 3 syarat wajib zakat, 4 syarat wajib zakat fitrah, 5 syarat wajib zakat, 5 syarat wajib zakat perniagaan, 5 syarat wajib zakat mal, 6 syarat wajib zakat, 8 golongan wajib zakat, 8 asnaf wajib zakat,

Ada Dua Jenis Zakat Yang Wajib Ditunaikan

Diposting pada

Di dalam ilmu fiqih, zakat wajib dibagi menjadi dua macam yaitu, zakat nafs (badan) atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah.
Dalam suatu hadits disebutkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

“Baginda Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum Muslimin.” (HR. Bukhari Muslim)

Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat.
Dalam konteks Indonesia, satu sha’ setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).

Zakat mal, secara umum aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah (aset perdagangan). Syekh an-Nawawi Banten berkata:

وزكاة مال وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال وهي الذهب والفضة والزروع والنخل والعنب والإبل والبقر والغنم — إلى أن قال– وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن زكاتها تتعلق بقيمتها، وهي إنما تكون منهما

“Zakat mal wajib di dalam delapan jenis harta yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak.”(Syekh an-Nawawi Banten, Nihayatz Zain, Surabaya, al-Haramain, cetakan pertama, halaman: 168)

Namun kemudian menurut beberapa ulama kotemporer, aset zakat juga memasukkan uang (bank note/al-auraq al-maliyah), hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili di dalam al-Fiqh al-Islami, Syekh Yusuf al-Qardawi di dalam Fiqhuz Zakah, Syekh Abdurrahman al-Juzairi di dalam al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya:

Riwayat dari Ibn Abbas

عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn ‘Abbas berkata: ‘(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.’.” (HR. Ahmad ibn Hanbal)

Riwayat dari Ibn Mas’ud

عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله ابن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغارثم يأخذ منها زكاة

“Diriwayatkan dari Habirah ibn Yarim, ia berkata: ‘Abdullah ibn Mas’ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut.” (HR. Abu Ishaq dan Sufyan ats-Tsauri)

Riwayat dari Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz

ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عُمَالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها

“Abu ‘Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari ‘athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya.” (Yusuf al-Qardawi, Fiqhuz Zakah, Beirut, Dar al-Fikr, jilid I, halaman: 431)

Begitulah sekilas penjelasan global tentang pembagian zakat yang wajib dibayarkan.
Insyaallah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail dan terperinci terkait satu persatu harta yang wajib dizakati.

Wallahu a’lam.

(Moh. Sibromulisi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *